HOME OVER LARS MIJN INSPIRATIE ERVARINGEN EN OPDRACHTGEVERS CONTACT

POWER COACH


Power Coach! ondersteunt mens en organisatie om vanuit plezier en passie tot resultaat te komen.

Ons streven is om binnen bedrijven vertrouwen tussen mensen te laten toenemen van waaruit sneller, efficiënter en meer resultaat kan worden geboekt. Naar ons idee voor bedrijven de opgave van de komende jaren gezien de toenemende concurrentie, beperkte budgetten en krapte op de personeelsmarkt.

Het individu ondersteunen we bij het (her)ontdekken van zijn ware talent, zijn passie en plezier van waaruit doelen makkelijker behaald kunnen worden.

Onze ondersteuning is sterk gericht op gedragsverandering, gaat  uit van wat er al is en sluit aan op de context van de organisatie.

Voor vragen en/of informatie neem contact op
info@power-coach.nl

Kijk ook op www.stress-specialisten.nl/de-stressmeter/ voor het bepalen van uw stress-niveau